Yayınlar

Torun, F., Altun, A., & Kültür, C. (2020). Bulmaca Temelli Öğrenme. In A. S. Saracaloğlu, B. Akkoyunlu, & İ. Gökdaş (Eds.), Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları (pp. 70-75). Ankara: Pegem.

Cimtay, Y., Ekmekcioglu, E., & Caglar-Ozhan, S., (2020). Cross-Subject Multimodal Emotion Recognition Based on Hybrid Fusion. IEEE Access, 8, 168865-168878, doi:10.1109/ACCESS.2020.3023871.

Çağlar-Özhan, Ş. & Altun, A., (2020). The Cognitive-Emotional Processes and Their Implications for Teacher Education Research. Journal of Psychological and Educational Research, 28(2), 55-74.

Ilgaz, H., Natividad, G., & Altun, A. (2020). Literature reviews and systematic reviews of research: The roles and importance. In M. J. Spector, B. B. Lockee & M.D. Childress (Eds.), Learning, Design, and Technology (pp. 1-3). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4_141-1

Özgür, A., Altun, A., & Mazman-Akar, S. G. (2020). Çokluortam öğrenme materyaline bağlanma ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 321-344. https://doi.org/10.17943/etku.625811

Kokoç, M., IIgaz, H., & Altun, A. (2020). Effects of sustained attention and video lecture types on learning performances. Educational Technology Research and Development, 1-25. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09829-7

Akçapınar, G., & Kokoç, M. (2020). Analyzing the relationship between student's assignment submission behaviors and course achievement through process mining analysis. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 11(2), 386-401. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.711683

Kokoç, M., Ilgaz, H., & Altun, A. (2020). Individual Cognitive Differences and Student Engagement in Video Lectures and E-Learning Environments. In Alqurashi, E. (Ed.), Handbook of Research on Fostering Student Engagement with Instructional Technology in Higher Education (pp. 78-93). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-0119-1.ch005

Ilgaz, H., & Kokoç, M. (2020). E-öğrenmede etkili video ders tasarımları. In M. Kokoç, & H. Ilgaz (Ed.), E-Öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler (pp. 1-15). Ankara: Pegem Academy.

Kokoç, M., & Altun, A. (2019). Effects of learner interaction with learning dashboards on academic performance in an e-learning environment. Behaviour & Information Technology, 1-15. https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1680731

Altun, A., & Kokoç, M. (2019). Following the learners' traces: Profiling learners and visualizing the learning process for building better learning experiences. In M. S. Khine (Ed.), Emerging Trends in Learning Analytics: Leveraging the Power of Education Data (pp. 100-121). Leiden, the Netherlands: Brill | Sense. doi: https://doi.org/10.1163/9789004399273_007

Çağlar-Özhan, Ş., & Altun, A., (2019). Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Duygular: Bir İçerik Analizi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı (ITTES), 30 Ekim-1 Kasım, Antalya.

Akçay, A., & Altun, A. (2019). Farklı kısa süreli bellek uzamlarına sahip öğrencilerin farklı dikkat tasarımına sahip öğrenme ortamlarındaki göz hareketlerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 9(2), 588-614. https://doi.org/10.17943/etku.568192

Akçay, A., & Altun, A. (2019). The study of debugging performance test development. 4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium, İzmir, Turkey.

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara